ตะกร้า

ไม่พบคอร์สในตะกร้า


ทั้งหมด: 0 บาท

สมาชิก

either กับ neither ใช้อย่างไร

  • 17-12-2021

👉 ดูคอร์สเรียนออนไลน์ 👈

either กับ neither ใช้อย่างไร\r\n\r\nวันนี้เราจะมาดูวิธีใช้คำว่า either กับ neither กับนะคะ\r\n\r\nวิธีใช้จะแบ่งเป็น 3 วิธีนะคะ\r\n\r\nวิธีแรกคือใช้เป็นคำเชื่อมค่ะ\r\n\r\nEither ใช้กับ or แปลว่า คนใดคนหนึ่ง\r\n\r\nNeither ใช้กับ nor แปลว่า ไม่ทั้งสองคน\r\n\r\nEither John or Sam will pick you up.\r\nไม่จอห์น ก็แซม จะไปรับคุณ\r\n\r\nNeither John nor Sam will come with us.\r\nทั้งจอห์นและแซมจะไม่มากับเรา\r\n\r\nเวลาผันกริยา เราดูจากประธานตัวที่ใกล้กริยาที่สุด\r\n\r\nเช่น Either they or she has to leave\r\nไม่พวกเขา ก็หล่อน ต้องออกไปจากที่นี่\r\n\r\nกริยาเป็น has เพราะผันตาม she ที่อยู่ใกล้มันมากกว่า\r\n\r\nวิธีการใช้แบบที่ 2 คือใช้เดี่ยวๆเป็นคำสรรพนามเลย\r\n\r\nเช่น\r\n\r\nA: Would you like the metal or plastic one?\" \r\n คุณต้องการแบบเหล็กหรือพลาสติก\r\n\r\nB: Either will do.\r\n ใช้ได้หมด อย่างใดอย่างนึง\r\n\r\nหรือ\r\n\r\nB: Neither will do. I want the wood one.\r\n ไม่ได้ทั้งสองอย่างเลย ฉันต้องการแบบไม้\r\n\r\nอีกวิธีใช้ either neither คือใช้แปลว่า ฉันก็ไม่เหมือนกัน\r\n\r\nเช่น \r\nA: I don\'t eat beef. \r\n ฉันไม่กินเนื้อ \r\n\r\nB: I don\'t, either. \r\n ฉันก็ไม่กินเหมือนกัน\r\n\r\nหรือ\r\n\r\nB: Neither do I.\r\n ฉันก็ไม่กินเหมือนกัน

ดูคอร์สเรียนออนไลน์
Facebook Page : เรียนเหอะ อยากสอน
✨เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน✨

โพสต์แนะนำ