ตะกร้า

ไม่พบคอร์สในตะกร้า


ทั้งหมด: 0 บาท

สมาชิก

I'll , I've , I'd อ่านว่าอะไร

  • 09-07-2021

👉 ดูคอร์สเรียนออนไลน์ 👈


⭐️ I'll , I've , I'd ⭐️

I'll อ่านว่า ? 
I've อ่านว่า ?
วันนี้เราจะมาเรียนคำย่อ หรือ contraction ที่สำคัญ
สามารถฟังเสียงอ่านได้จากคลิปด้านบนนะคะ

⭐️ verb to be ⭐️

I am = I'm

You are = You're

We are = We're

They are = They're

He is = He's

She is = She's

It is = It's
⭐️ verb to have ⭐️

verb to have ที่เป็นกริยาแท้ แปลว่า "มี" ห้ามย่อ

verb to have ท่ีเป็นกริยาช่วยใน perfect tenses
( have + v.3 ) สามารถย่อได้

I have = I've

You have = You've

We have = We've

They have = They've

He has = He's

She has = She's

It has = It's

I had = I'd

You had = You'd

We had = We'd

They had = They'd

He had = He'd

She had = She'd

It had = It'd
⭐️ would ⭐️

I would = I'd

You would = You'd

We would = We'd

They would = They'd

He would = He'd

She would = She'd

It would = It'd
⭐️ will ⭐️

I will = I'll

You will = You'll

We will = We'll

They will = They'll

He will = He'll

She will = She'll

It will = It'll
บางคำจะมีตัวย่อที่ซ้ำกัน
เช่น He's อาจย่อมาจาก He is หรือ He has

ดังนั้นต้องดูที่บริบทดี ๆ นะคะ
ดูคอร์สเรียนออนไลน์
Facebook Page : เรียนเหอะ อยากสอน
✨เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน✨

โพสต์แนะนำ