ตะกร้า

ไม่พบคอร์สในตะกร้า


ทั้งหมด: 0 บาท

สมาชิก

Question Tag คืออะไร

  • 09-07-2021


Question Tag คืออะไร?

question แปลว่า คำถาม
tag แปลว่า ป้ายห้อย

Question Tag ก็คือป้ายคำถามที่ติดห้อยท้ายประโยคนั่นเอง
Question Tag ใช้ตอนไหน?

เรามักจะเติม Question Tag ไปท้ายประโยค
เมื่อเราคาดหวังว่าผู้ฟังจะเห็นด้วยกับสิ่งที่เราพูด

-- ตัวอย่าง --

"She looks so beautiful, isn’t she?"
เธอดูสวยมาก ว่าไหม

"They are so cute, aren’t they?"
พวกเขาน่ารักมาก ว่าไหม
Question Tag ใช้อย่างไร?

โครงสร้างของ Question Tag ท้ายประโยค
ขึ้นอยู่กับประโยคข้างหน้ามัน

ถ้าประโยคข้างหน้าเป็นบอกเล่า
Question Tag จะเป็นปฏิเสธ


-- ตัวอย่าง --
"You are my student, aren't you?"
เธอเป็นนักเรียนของครู ใช่ไหม


ถ้าประโยคข้างหน้าเป็นปฏิเสธ
Question Tag จะเป็นบอก


-- ตัวอย่าง --
"You are not my student, are you?"
เธอไม่ได้เป็นนักเรียนของครู ใช่ไหม
กฎของ Question Tag

1. เมื่อ Question Tag เป็นปฏิเสธ จะต้องเป็นตัวย่อ n't

2. am not ไม่มีตัวย่อ ให้ใช้ aren't แทน

"I am cute, aren't I?"

3. ระวังคำที่มีความหมายปฏิเสธ นับเป็นประโยคปฏิเสธ
"He never loved me, did he?"
ดูคอร์สเรียนออนไลน์
Facebook Page : เรียนเหอะ อยากสอน
✨เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน✨

โพสต์แนะนำ