ตะกร้า

ไม่พบคอร์สในตะกร้า


ทั้งหมด: 0 บาท

สมาชิก

Present Perfect ใช้ยังไง

  • 23-10-2021

Present Perfect ใช้ยังไง?

โครงสร้างของ Present Perfect คือ has / have + verb ช่อง 3

เราจะใช้ Present Perfect ในกรณีต่อไปนี้

1. เคยทำแล้วในอดีต ไม่ระบุว่าตอนไหน

-- ตัวอย่าง --

I have seen that movie.
ฉันเคยดูหนังเรื่องนั้นแล้ว

2. สิ่งที่เกิดในอดีต และส่งผลถึงปัจจุบัน

-- ตัวอย่าง --

I have broken my leg.
ฉันขาหัก

3. ใช้พูดถึงช่วงเวลาที่ยังไม่จบ

-- ตัวอย่าง --

I haven't seen him this morning.
เช้านี้ยังไม่เห็นเขาเลย
( ตอนพูดก็ยังเช้าอยู่ ช่วงเวลานั้นยังไม่จบ )

4. ใช้เมื่อต้องการบอกจำนวนครั้ง

-- ตัวอย่าง --

I have written 3 books this year.
ปีนี้ฉันเขียนหนังสือมา 3 เล่มแล้ว
Keywords

เรามักจะใช้ never ในประโยคปฏิเสธ และ ever ในประโยคคำถาม

-- ตัวอย่าง --

Have you ever been to Japan?
คุณเคยไปญี่ปุ่นไหม

I have never been to Japan.
ฉันไม่เคยไปญี่ปุ่น


เรามักจะใช้ for และ since ในประโยค

-- ตัวอย่าง --

I have lived here since I was born.
ฉันอาศัยอยู่ที่นี่ตั้งแต่ฉันเกิด


และเนื่องจาก Present Perfect เป็น tense ที่ไม่ระบุเวลาชัดเจน
จึงมีคำเหล่านี้ร่วมในประโยคด้วย


  just = เพิ่งจะ

already = เรียบร้อยแล้ว

yet = ยัง
ดูคอร์สเรียนออนไลน์
Facebook Page : เรียนเหอะ อยากสอน
✨เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน✨

โพสต์แนะนำ