ตะกร้า

ไม่พบคอร์สในตะกร้า


ทั้งหมด: 0 บาท

สมาชิก

who whom which that ใช้อย่างไร

  • 09-07-2021

👉 ดูคอร์สเรียนออนไลน์ 👈


⭐️ who whom which that ⭐️

who whom which that แปลว่าอะไร ?
who whom which that แปลว่า คนที่ / อันที่
ใช้ขยายคนหรือสิ่งของ

เช่น

ผู้ชายคนที่ชอบเธอเป็นพี่ชายของฉัน
กล้องอันที่อยู่บนโต๊ะเป็นกล้องของฉันเอง
⭐️ วิธีเลือกใช้ who whom which that ⭐️
ให้ดูก่อนว่าใช้ขยายคนหรือสิ่งของ
⭐️ ใช้ขยายคน ⭐️

ต้องดูต่อว่าเป็นประธานหรือกรรมของประโยคย่อย


ถ้าเป็นประธานของประโยคย่อย ใช้ who
"The man who likes you is my brother."
ผู้ชายคนที่ชอบเธอ เป็นพี่ชายฉันเอง
คำว่า “ผู้ชาย” เป็นประธานของประโยคย่อย

ถ้าเป็นกรรมของประโยคย่อย ใช้ whom
"The man whom you like is my brother."
ผู้ชายคนที่เธอชอบ เป็นพี่ชายของฉันเอง
คำว่า “ผู้ชาย” เป็นกรรมของประโยคย่อย

แต่ปัจจุบันนี้สามารถใช้ who แทน whom ได้แล้ว
⭐️ ใช้ขยายสิ่งของ ใช้ which ⭐️

"The camera which is on the table is mine."
กล้องอันที่อยู่บนโต๊ะ เป็นของฉัน
⭐️ ใช้ขยายแสดงความเป็นเจ้าของ ใช้ whose ⭐️

"The man whose car is red is my brother."
ผู้ชายคนที่รถของเขาสีแดงเป็นพี่ชายของฉัน
⭐️ Relative Clause ⭐️
เรื่อง who whom which that อยู่ในเรื่อง Relative Clause

Relative Clause คืออะไร ?
Relative Clause คือประโยคย่อยที่มาขยายคำนามข้างหน้า

⭐️ Defining Relative Clause ⭐️

เป็น Relative Clause ที่ขยายคำนามทั่วไป
ถ้าตัด Defining Relative Clause ออก
เราจะไม่รู้พูดถึงคนไหนหรือสิ่งไหน

กรณีนี้สามารถใช้คำว่า that แทน who whom which ได้

"The man
who likes you is my brother."
"The man that likes you is my brother."

"The man
whom you like is my brother."
"The man that you like is my brother."

"The camera
which is on the table is mine."
"The camera that
is on the table is mine."

และถ้าคำนามนั้นเป็นกรรมของประโยคย่อย
เรายังสามารถละ who whom which that ได้ด้วย

"The man whom you like is my brother."
"The man you like is my brother."
⭐️ Non-Defining Relative Clause ⭐️

เป็น Relative Clause ที่ขยาย
คำนามชี้เฉพาะอยู่แล้ว
Non-Defining Relative Clause มีหน้าที่บรรยายเพิ่มเท่านั้น

"
Justin Bieber, who is my favorite singer, is married."
จัสติน บีเบอร์ ผู้ที่เป็นนักร้องคนโปรดของฉัน เขาแต่งงานแล้ว

กรณีนี้จะต้องมี comma และห้ามใช้ that หรือละ who whom which
ดูคอร์สเรียนออนไลน์
Facebook Page : เรียนเหอะ อยากสอน
✨เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน✨

โพสต์แนะนำ